TACTILIA

Les obres TACITILIA són una proposta estètica i sensorial de Guido Dettoni que així les va anomenar l’any 2021 encara que abans estaven presents en la seva pràctica artística. L’obra inèdita de referència és VIATGE DE LES MANS de 2003.

Les obres TACTILIA són escultures per ser mirades i tocades, també amb els ulls closos. Esculpides o modelades en diferents materials, consisteixen en volums o superfícies gravades amb empremtes, solcs i altres relleus, fets per l’autor per provocar una experiència que generi visions interiors i interiorització. Es produeix així el sincronisme entre imaginar i interioritzar que és la dinàmica de l’experiència. Imaginar: veure amb les mans, sentir i desvetllar visions interiors. Interioritzar: tocar amb els ulls, mirar, fer que sorgeixi una narració.

En les obres TACTILIA la visió tàctil és possible en explorar-les, “viatjant-hi” amb dits i palmell. No es tracta només de contenir el seu volum en l’estança de les mans per percebre’n la forma en la seva totalitat, si no de percebre amb les mans en moviment la seva superfície, textura i temperatura.

TACTILIA també és una pràctica col·lectiva.

ESCULTURES TACTILIA