AQUARIUM

L’artista Guido Dettoni va concebre l’AQUARIUM per veure una escultura en moviment des de tots els seus costats: des d’allò que és tangible fins a allò que és virtual. És el resultat d’un llarg i minuciós procés de recerca i experimentació que va començar el 1993.

Aquarium de Guido Dettoni, 1993

El primer Aquari era un recipient de vidre en el qual submergir l’escultura ÀGUILA, de cera i on bufar provocava corrents invisibles que movien l’obra per veure-la des de tots els costats i dansar amb ella.

Aquest aquari ha estat seguit d’altres, fins a la versió actual que es presenta aquí, que incorpora hardware d’última generació per mantenir una temperatura constant a 23 ° C, regular la potència dels corrents sota l’aigua i emetre música o sons. El recipient és un cub de vidre temperat, omplert d’aigua destil·lada, col·locat sobre una estructura que conté i amaga el hardware. Així, les dues escultures ÀGUILES, una, reflex especular de l’altra, colades en cera i llastrades amb petites esferes de plom phttps://www.neshergallery.com/eagles/er no surar, dansen segons la intenció de l’artista.

Per completar aquesta experiència, l’AQUARIUM és acompanyat de la rèplica de dues ÀGUILES colades “en resina” per contenir-les i tocar-les mentre hom contempla la seva dansa hipnòtica a l’aigua.

Després d’anys observant el comportament de les obres submergides, s’ha comprovat que l’atenció dels espectadors i la música o els sons influeixen en els seus moviments, creant una dansa sempre única. Aquest fenomen recorda l’axioma de la física quàntica que, en un experiment, l’observador influeix en el resultat i l’objecte observat, fent que l’observador, al seu torn, formi part del mateix experiment.

L’AQUARIUM va debutar el 1993 amb les escultures ÀGUILES amb motiu de l’exposició de Dettoni “les mans veuen, els ulls es toquen” a l’Hospitalet de l’Infant, Tarragona. Des de llavors, ÀGUILES ha estat i és el protagonista d’una llarga trayectòria.

17·12·2021 – La posta en marxa a Can Sabater (Bellmunt d’Urgell)

ESPECIFICACIONS

ESPECIFICACIONS

Les dues escultures ÀGUILES, colades en cera i llastrades, habiten aquest AQUARI
que se entrega conjuntament a les còpies de les dues escultures colades en resina.

CUB DE VIDRE TEMPERAT
Mides, a partir de 50 x 50 x 50 cm
Capacitat 125 litres
BASE D’ALUMINI
Mides, a partir de 50 x 50 x 120 cm

HARDWARE DINS DE LA BASE
Filtre de carbó activat
Termostat
Bomba d’aigua amb silenciador
Altaveu estèreo Wi-Fi
Ventosa per aixecar la coberta superior

Guido Dettoni té preparades altres obres per habitar l’AQUARIUM